Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

ALV Recreatieve vereniging Craneveer

Datum: 
woensdag 30 augustus 2017
19:45 tot 22:00

Inloop vanaf 19.45 uur, start vergadering om 20.00 uur in de recreatiezaal van Craneveer aan de Viottastraat.

Agenda

- opening en mededelingen

- notulen vorige vergadering

- Huishoudelijk regelement

- contributies seizoen 2017-2018

- begroting 2017-2018

- voorbereiding jubileum

- rondvraag en sluiting

Wilt u ook komen en/of de stukken ontvangen, stuur dan een berichtje aan bestuur@craneveer.nl