De Recreatieve Vereniging Craneveer is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten in de wijk.

Over recreatieve vereniging

De recreatieve vereniging Craneveer, in de wandelgangen ook wel de wijkvereniging genoemd, is opgericht op 29 september 1973. Naast het verzorgen van diverse sportieve en ontspannende activiteiten in de recreatiezaal en de gymzalen, worden er tal van activiteiten voor de wijkbewoners door deze vereniging georganiseerd of mede mogelijk gemaakt. Eveneens in opdracht van Craneveer wordt al jaren het niet meer weg te denken wijkblad ‘Craneveer’ huis-aan-huis verspreid.

Bestuur recreatieve vereniging

Naam Functie Telefoonnummer
Sylvia Kortenraij voorzitter a.i. 026 3513754
Marjan van Roon secretaris 026 3510051
Jorgo Trautig penningmeester 026 3610329
Sylvia Kortenraij ledenadministratie 026 3513754
Louis Bosman alg. bestuurslid  
Vacature alg. bestuurslid  

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot (het bestuur van) de recreatieve vereniging kun je sturen aan bestuur@craneveer.nl

Vergaderingen

Het bestuur vergadert 1 keer per zes weken (meestal op maandag) bij één van de bestuursleden thuis.

Notulen/jaarverslagen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Klik hier voor het jaarverslag 2014, Het jaarverslag van de vereniging wordt jaarlijks in september vastgesteld.

Notulen en jaarverslagen zijn openbaar en op te vragen via bestuur@craneveer.nl

Statuten/huishoudelijk reglement

De statuten van de recreatieve vereniging Craneveer zijn voor het laatst gewijzigd in 1999. Klik hieronder voor de statuten.

Onderstaand vindt u ook het conceptreglement (april '17). Input op deze versie is welkom! Als u een reactie wilt geven, dan graag voor eind mei 2017. Dit kan via bestuur@craneveer.nl. De volgende stap is een definitief concept ter goedkeuring voor te leggen aan de leden tijdens een volgende algemene ledenvergadering.