Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

PARKEERDRUK een avond voor bewoners en bedrijven op donderdag 11 april

In 2018 is er onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. In het voorjaar en in het najaar zijn er metingen verricht, waarbij gekeken is waar er hoeveel auto’s staan geparkeerd. De parkeercommissie heeft die onderzoeken besproken en wil ze nu graag voorleggen aan de wijk. Ook hebben we mogelijke manieren van aanpak besproken en ook dat willen we graag aan u voorleggen.

Dat doen we met ondersteuning van een externe verkeersdeskundige en leden van het wijkteam.

Op donderdag 11 april, van 19.30 uur tot 21.30 uur, bent u van harte uitgenodigd om mee te denken. Het Nederlands Openluchtmuseum is de gastheer. U kunt via de hoofdingang naar binnen. We willen van te voren wel graag weten of u komt. Stuurt u daarom als u komt minstens een week van te voren een email naar verkeer@craneveer.nl