Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Werkzaamheden in het Openlucht Museum t/m 21 november

Vanaf zondag 7 november vinden er las- en slijpwerkzaamheden aan de trambaan in het Openluchtmuseum plaats. De werkzaamheden vinden verspreid over de weken 45 en 46 plaats en duren vermoedelijk 7 avonden/nachten. Een en ander is mede afhankelijk van het weer. De werkzaamheden vinden in principe tussen 20.00 en 04.00 uur plaats. Mogelijk kan op sommige dagen eerder gestart worden als de planning dat toelaat.

Voorgaande jaren kwamen er klachten van omwonenden dat zij niet op de hoogte waren. Wellicht kunnen omwonenden enige hinder ervaren van de werkzaamheden. Uiteraard proberen we eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.