Onze wijk biedt diverse mogelijkheden voor jong en oud om sportief en (re)creatief bezig te zijn. Hiervoor kun je terecht in onze eigen recreatiezaal, de gymzalen van de gemeente en, speciaal voor senioren, ontmoetingscentrum ’t Altevelt.

Lidmaatschap/contributie

Activiteiten

Alle activiteiten vinden plaats van september t/m mei. Zaalvoetbal heren gaat door t/m juni. Alleen de recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd de kerstvakantie.

Aanmelden lidmaatschap

Nieuwe leden mogen twee keer meekijken of meedoen voor ze zich inschrijven. Aanmelden is mogelijk door ingevuld opgaveformulier te bezorgen bij de ledenadministratie, Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem of per mail te versturen naar administratie@craneveer.nl

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap (vόόr 1 september) kan schriftelijk bij de ledenadministratie, Halévystraat 8, 6815 HC te Arnhem of per mail: administratie@craneveer.nl

Opzeggen tijdens het seizoen ontheft leden niet van de verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen.

Contributie

In het najaar (of na aanmelding gedurende het seizoen) ontvangt ieder lid via de groepsvertegenwoordiger een rekening voor de contributie over de periode september t/m mei. Deze contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer  NL64 RABO 0381 6020 44 tnv penningmeester Craneveer te Arnhem.

Contributie gymzaalactiviteiten 2016 - 2017

Activiteit Bedrag
Keepfit (voorheen BBB) 102,50
Badminton (maandag) 115,00
Badminton (dinsdag) 115,00
Basketbal 80,00
Damesgym 85,00
Kleutergym/meisjesgym 77,00
Zaalvoetbal 90,00
Volleybal 90,00
Zumba 102,50

Contributie recreatiezaalactiviteiten  2016 - 2017

Activiteit Bedrag
Biljarten 90,00
Bridge 36,00
Ismakogie 210,00
Qi Gong (1 uur) 222,50
Schildersclub 143,50
Tai Chi (1,25 uur) 250,00
Tai Chi 60+ (nieuw) 340,00
Zachte Yoga 262,50
Yoga vroeg en mannen (1 uur) 227,50
Yoga laat (1,25 uur) 262,50

Informatie

Voor informatie kun je bellen met contactpersoon Marjan van Roon via 026 3510051 of mailen naar activiteiten@craneveer.nl