Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Bericht van Kapel op de Heuvel over Allerzielen op 2 november (Cattepoelseweg/Wagnerlaan)

Op 2 november is het Allerzielen. We merken een groeiende behoefte bij mensen aan ceremonieel dat uitdrukking geeft aan het herdenken van dierbare overledenen. Iedereen is van harte welkom. Men hoeft dus niet gelovig te zijn om mee te kunnen doen. Wij denken dat juist als wijkgenoten met verschillende (culturele) achtergronden samen dierbaren gedenken dit buren kan verbinden en tegenstellingen kan verminderen. Iedereen kent immers dezelfde emoties van liefde en verdriet. Wij willen graag bijdragen aan het in stand houden van de sociale cohesie van de wijk en menen zo onze rol het beste te kunnen vervullen. We organiseren daarom, net als vorig jaar, een stille tocht ( 200 meter) van de voet van de heuvel Hoek Cattepoelseweg/Wagnerlaan 90 ( schuin tegenover Rijnstate ziekenhuis) naar de kapel op de heuvel. We lopen er rond 19.45 uur met de mensen die zich melden naar toe. De gedenkers krijgen van ons gratis een kaars die ze bij de ingang van de kapel voor de spiegel kunnen plaatsen. In de kerk worden de namen van de overledenen gedurende 2 uur achter elkaar repeterend voorgelezen. Als men bloemen heeft meegebracht worden die buiten in vazen bij de brandende kaarsen gezet en de zondag erna op het altaar tijden de Mis.

Bijlage: