Onze wijk beschikt over diverse werkgroepen die zich, elk op hun eigen manier, belangeloos inzetten voor het verbeteren en/of verduurzamen van de wijk. 

Verkeer

Verkeer en Parkeer

Waarom een werkgroep?

De Werkgroep Verkeer zet zich in voor de veiligheid van het verkeer in de wijk Alteveer/Cranevelt. De groep houdt zich onder anderen bezig met overleg over verkeerszaken tussen de wijkbewoners en de Gemeente Arnhem, Rijnstate, Burgers’ Zoo, Nederlands Openluchtmuseum (NOM) en andere bedrijven en organisaties in en rondom de wijk.

Hoe doet de Werkgroep Verkeer dat?

De Werkgroep Verkeer functioneert namens de wijkraad als een spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeente, bedrijven en organisaties bij problemen rond verkeer in de wijk. Het moeten dan wel problemen zijn die het algemeen belang in de wijk raken. In particuliere gevallen stimuleren wij de wijkbewoners zelf om hun probleem op verkeersgebied zoveel mogelijk samen met hun medebewoners op te lossen.

Wat is er bereikt de laatste jaren?

 • Wijzigingen in busroutes lijn 3, 8 en 9 (Aktiegroep Lijn3 Slimmer)
 • Betere zichtbaarheid van afdalend fietsverkeer vanaf de Van Westrheenelaan richting Cattepoelseweg door autoverkeer middels snoei van 20 m. struikgewas
 • Betere zichtbaarheid van zebrapad Cattepoelseweg nabij Beethovenplein
 • Bewustwording van parkeergedrag van ouders bij het brengen en afhalen van hun kinderen rondom de twee scholen in de wijk
 • Aanpak fietsveiligheid van Kluizeweg ter plaatse van parkeerterrein Rijnstate (vmlg. VDZ)
 • Aanleg van ontbrekend voetpad Wagnerlaan Noord richting Stayokay
 • Eenrichtingsverkeer Verdistraat en Vivaldistraat
 • Druppels (belijning) op kruispunt Kluizeweg/Beethovenlaan/Eduard van Beinumlaan
 • Gele streep (verboden te parkeren) bij hoek Kluizeweg/Mendelsohnlaan

Lopende acties (2019)

Actie waarbij schoolkinderen verkeersborden hebben ontworpen die er op een leuke manier op wijzen dat er niet harder mag worden gereden dan 30 km./u in onze hele wijk (met uitzondering van de Cattepoelseweg). Deze verkeersborden worden opgehangen in de wijk.

Doe het zelf

 • Staat er een verkeersbord scheef, doet een lantaarn het niet, zit er een gat in de weg, is het trottoir onbegaanbaar, ligt er een vuilnishoop, meld dat dan via de [link: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_of_klacht_openbare_ruimte ] website van de Gemeente Arnhem[/link]. Hoe meer mensen ergens melding van maken, hoe meer kans dat er wat mee gebeurt.
 • Als verkeerscommissie lopen we af en toe een zogenaamde schouw, een rondje door de wijk, met een verkeersdeskundige van de gemeente Arnhem. Daarbij gebruiken we natuurlijk de input die we van de bewoners hebben gekregen. De meest recente schouw was op [link: nieuwsartikel over schouw ]25 januari 2019 [einde link].
 • Rij niet harder dan 30 km./u. in de 30 km-zones
 • Vraag klikostickers aan via verkeer@craneveer.nl en plak deze op uw kliko’s (alleen kliko’s, op lantaarnpalen e.d. is vandalisme!)

Parkeer(druk)

Vanuit de Werkgroep Verkeer is ook de Parkeercommissie ontstaan. Die heeft, betaald door de gemeente, een onderzoek laten doen naar de parkeerdruk in de wijk. Op 11 april is daar een presentatie over gegeven in het NOM. Lees hieronder meer over deze bijeenkomst en bekijk de presentatie. Indien u het volledige rapport wil ontvangen, stuur dan een e-mail aan verkeer@craneveer.nl met het onderwerp "Rapport Parkeerdrukonderzoek".

Contact

Vragen over of suggesties voor verkeerssituaties in Alteveer/Cranevelt? Neem dan contact op met de Werkgroep Verkeer: mailto: verkeer@craneveer.nl