Onze wijk beschikt over diverse werkgroepen die zich, elk op hun eigen manier, belangeloos inzetten voor het verbeteren en/of verduurzamen van de wijk. 

Verkeer

Waarom een werkgroep?

De Werkgroep Verkeer zet zich in voor de veiligheid van het verkeer en voor goed overleg over  verkeerszaken in de wijk Alteveer / ’t Cranevelt tussen de wijkbewoners en de Gemeente Arnhem.

Hoe doet de Werkgroep Verkeer dat?

De Werkgroep Verkeer fungeert namens de wijkraad bij problemen rond verkeer in de wijk als spreekbuis van de wijk naar de gemeente. Het moeten dan wel problemen zijn die het algemeen belang in de wijk raken. Waar het veiligheidsproblemen betreft is dit belang evident, maar dat is niet steeds het geval. Als het gaat om parkeren is er een algemeen belang in die zin dat de parkeerdruk vanuit het ziekenhuis zo laag mogelijk is. Maar niet iedereen ervaart die parkeerdruk in de vorm van auto’s voor zijn deur in even sterke mate. De werkgroep zal dan zo nodig in het kader van het algemeen belang met bewoners in overleg treden alvorens met de gemeente in overleg te treden.

In particuliere gevallen stimuleren wij de wijkbewoners om hun probleem op verkeersgebied zoveel mogelijk samen met hun medebewoners zelf op te lossen. Bij grote verkeersproblemen adviseren wij om een actiegroep op te richten en daarmee aan de slag te gaan.

Wat is er zoal bereikt de laatste jaren?

  • Wijzigingen in busroutes lijn 3, 8 en 9 (Aktiegroep Lijn3 Slimmer);
  • Betere zichtbaarheid van afdalend fietsverkeer vanaf de Van Westrheenelaan richting Cattepoelseweg door autoverkeer middels snoei van 20m. struikgewas;
  • Beter zichtbaarheid zebra Cattepoelseweg nabij Beethovenplein;
  • Aanpak parkeeroverlast in de wijk tijdens grote festiviteiten Nationaal Openlucht Museum (in wording);
  • Bewustwording van parkeergedrag van ouders bij het brengen en afhalen van hun kids rondom de drie scholen in de wijk;
  • Aanpak fietsveiligheid Kluizeweg ter plaatse van parkeerterrein Rijnstate (vmlg. VDZ);
  • Aanleg ontbrekend voetpad Wagnerlaan Noord richting Stayokay.

Doe het zelf

  • Staat er een verkeersbord scheef, doet een lantaarn het niet, zit er een gat in de weg, is het trottoir onbegaanbaar, ligt er een vuilnishoop…………meld dat dan via de website van de Gemeente Arnhem;
  • Ligt er een beetje troep en stoort dat jou, pak het op en gooi het in een vuilnisbak;
  • Probeer eens 30km/h met je auto te rijden in de 30km/h-zones en geniet zo van onze prachtige wijk!

Contact

Vragen over of suggesties voor verkeerssituaties in Alteveer-Cranevelt? Neem dan contact op met de werkgroep Verkeer: verkeer@craneveer.nl