Onze wijk beschikt over diverse werkgroepen die zich, elk op hun eigen manier, belangeloos inzetten voor het verbeteren en/of verduurzamen van de wijk. 

Verkeer

Verkeer en Parkeer

Waarom een werkgroep?

De Werkgroep Verkeer zet zich in voor de veiligheid van het verkeer in de wijk Alteveer/Cranevelt. De groep houdt zich onder anderen bezig met overleg over verkeerszaken tussen de wijkbewoners en de Gemeente Arnhem, Rijnstate, Burgers’ Zoo, Nederlands Openluchtmuseum (NOM) en andere bedrijven en organisaties in en rondom de wijk.

Hoe doet de Werkgroep Verkeer dat?

De Werkgroep Verkeer functioneert namens de wijkraad als een spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeente, bedrijven en organisaties bij problemen rond verkeer in de wijk. Het moeten dan wel problemen zijn die het algemeen belang in de wijk raken. In particuliere gevallen stimuleren wij de wijkbewoners zelf om hun probleem op verkeersgebied zoveel mogelijk samen met hun medebewoners op te lossen.

Wat is er bereikt de laatste jaren?

  • Aanpassingen aan Kluizeweg om 30 km.-zone te benadrukken (verkeersplateaus)
  • Bewustwording van parkeergedrag van ouders bij het brengen en afhalen van hun kinderen rondom de twee scholen in de wijk
  • Eenrichtingsverkeer Verdistraat en Vivaldistraat
  • Gele streep (verboden te parkeren) bij hoek Kluizeweg/Mendelsohnlaan
  • Gele streep (verboden te parkeren) bij oprijlaan VDZ aan Eduard van Beinumlaan
  • Foutparkeerders op hun gedrag aangesproken d.m.v. het plaatsen van ansichtkaarten op voorruit

Lopende acties (2021)

Oversteek bij speeltuin Beethovenlaan veiliger/overzichtelijker maken.

Doe het zelf

  • Staat er een verkeersbord scheef, doet een lantaarn het niet, zit er een gat in de weg, is het trottoir onbegaanbaar, ligt er een vuilnishoop, meld dat dan via de link: https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klac... website van de Gemeente Arnhem of direct in de Fixi-app (beschikbaar op Android en iOS). Hoe meer mensen ergens melding van maken, hoe meer kans dat er wat mee gebeurt.
  • Als verkeerscommissie lopen we af en toe een zogenaamde schouw, een rondje door de wijk, met een verkeersdeskundige van de gemeente Arnhem. Daarbij gebruiken we natuurlijk de input die we van de bewoners hebben gekregen. De meest recente schouw was in maart 2021.
  • Rij niet harder dan 30 km./u. in de 30 km-zones
  • Vraag klikostickers aan via verkeer@craneveer.nl en plak deze op uw kliko’s (alleen kliko’s, op lantaarnpalen e.d. is vandalisme!)

Parkeer(druk)

Vanuit de Werkgroep Verkeer is ook de Parkeercommissie ontstaan. Die heeft, betaald door de gemeente, een onderzoek laten doen naar de parkeerdruk in de wijk. Op 11 april is daar een presentatie over gegeven in het NOM. Lees hieronder meer over deze bijeenkomst en bekijk de presentatie. Indien u het volledige rapport wil ontvangen, stuur dan een e-mail aan verkeer@craneveer.nl met het onderwerp "Rapport Parkeerdrukonderzoek".

In maart 2020 was de rapportage afgerond van de enquête die de parkeercommissie heeft laten houden. Deze enquête ging over de al dan niet ervaren parkeerdruk en over wat er eventueel aan te doen. De presentatie daarvan aan de bewoners is uitgesteld vanwege Covid. Als u de rapportage over enquête wilt lezen, stuur dan een mail naar verkeer@craneveer.nl

In 2020 heeft de gemeente besloten alles wat betreft parkeren ‘on hold’ te zetten. Besloten is dat er een  ‘brede visie’ moet komen voor de hele gemeente in plaats van iedere keer per wijk. Planning: zomer 2021. Als die visie af is, kunnen we weer verder praten over wat we in onze wijk zouden willen, uiteraard in overleg met de bewoners. Ondertussen proberen we de gemeente wel te beïnvloeden, zodat er een visie komt waar ook wij mee uit de voeten kunnen.

Contact

Vragen over of suggesties voor verkeerssituaties in Alteveer/Cranevelt? Neem dan contact op met de Werkgroep Verkeer: mailto: verkeer@craneveer.nl