De Recreatieve Vereniging Craneveer organiseert en draagt financieel bij aan diverse activiteiten in de gym- en recreatiezaal en in de wijk.

Over de Recreatieve Vereniging

De recreatieve vereniging Craneveer, in de wandelgangen ook wel de wijkvereniging genoemd, is opgericht op 29 september 1973. Naast het verzorgen van diverse sportieve en ontspannende activiteiten in de recreatiezaal en de gymzalen, worden er tal van activiteiten voor de wijkbewoners door deze vereniging georganiseerd of mede mogelijk gemaakt. Eveneens in opdracht van Craneveer wordt al jaren het niet meer weg te denken wijkblad ‘Craneveer’ huis-aan-huis verspreid.

Bestuur recreatieve vereniging

Naam Functie Telefoonnummer
Sylvia Kortenraij voorzitter 026 3513754
Marjan van Roon secretaris 026 3510051
Ineke Langelaar penningmeester 06 44103755
Sylvia Kortenraij ledenadministratie 026 3513754
Cindy te Boome alg. bestuurslid  
Petra Harmsen alg. bestuurslid  

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot (het bestuur van) de recreatieve vereniging kun je sturen aan bestuur@craneveer.nl

Materialen en recreatieruimte

De vereniging heeft een aantal materialen in haar bezit, zoals statafels, koffiekannen, partytenten en een geluidsinstallatie. Ook andere initiateven in de wijk kunnen gebruik maken van een aantal van deze materialen. Neem vooraf contact op met het bestuur voor de mogelijkheden en beschikbaarheid. Als er materialen geleend worden, dan dient dit formulier ingevuld achter gelaten te worden in de recreatieruimte.

Craneveer heeft daarnaast de beschikking over een eigen recreatieruimte aan de Viottastraat waar activiteiten voor en door wijkbewoners georganiseerd kunnen worden. Als er leden zijn met goede ideeën voor activteiten in de zaal én organisatietalent: stuur gerust een mail naar het bestuur en we kijken graag samen naar de mogelijkheden. 

Notulen/jaarverslagen

Het vereningsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Leden worden jaarlijks (soms tweemaal per jaar) geinformeerd en geraadpleegd tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Van iedere ALV worden notulen gemaakt, die tijdens de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.

Het jaarverslag van de vereniging wordt jaarlijks door de ALV (meestal in september) vastgesteld. Onderaan de pagina kunt u de jaarverslagen vinden over de afgelopen jaren. Vastgestelde notulen van de ALV en de vergaderstukken zijn door leden van de vereniging op te vragen via bestuur@craneveer.nl

Statuten/huishoudelijk reglement

De statuten van de recreatieve vereniging Craneveer zijn voor het laatst gewijzigd in 1999. Ze zijn inmiddels wat gedateerd en hoewel er al langere tijd plannen zijn om de statuten te herzien, is dat er vooralsnog niet van gekomen.

Tijdens de ALV eind augustus 2017 is door de aanwezige leden het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Zowel de statuten als het HR zijn onderstaand te raadplegen.