De Stichting Wijkraad Alteveer- 't Cranevelt (WAC) vertegenwoordigt de wijkbewoners in het contact naar de gemeente.

 

Wijkraad

De Wijkraad, een stichting, vertegenwoordigt de inwoners van de wijken Alteveer en 't Cranevelt in hun contact naar de gemeente. Voor de gemeente wordt het gebied grofweg omsloten door de Dalweg, Kluizeweg, Wolflaan, Schelmseweg, Moscowa en de Bosweg.

Bestuur Wijkraad

Naam Functie Telefoonnummer
Maurice Lankheet voorzitter 06 144 08 066
Hannie Riksen secretaris a.i. 06 448 70 448
Marjan van Roon plv. secretaris 026 351 00 51
Jorgo Trautig penningmeester 026 361 03 29
Ryklof Wander alg. bestuurslid  
Michel Rauwers Verkeer a.i.  
Michel Rauwers RO/Rijnstate   

Vacature secretaris 

De Wijkraad is op zoek naar een nieuwe secretaris. Iemand uit de wijk, met affiniteit voor de wijk en enig politiek gevoel. De taken zijn onder meer het voorbereiden en verslaglegging van de maandelijkse vergaderingen, onderhouden van contacten met bewoners en gemeente, afhandelen correspondentie en het bijwonen van diverse (gemeentelijke) bijeenkomsten. Tijdsinzet is 2 tot 4 uur per week. De wijkraad vergadert iedere tweede dinsdag van de maand. Het betreft een onbezoldigde functie.

Interesse? Kom gerust langs tijdens een vergadering of neem contact op met de voorzitter of de huidige secretaris a.i.

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot de wijk(raad) kun je sturen aan wijkraad@craneveer.nl

Werkgroepen

De Wijkraad coördineert een aantal actie- en werkgroepen die het leefklimaat in de wijk willen verbeteren. Afhankelijk van wat er speelt in de wijk komen er werkgroepen bij of vervallen deze. De huidige werkgroepen zijn terug te vinden onder het menu ‘Werkgroepen’.

Subsidie

De wijkraad ontvangt subsidie van de gemeente om activiteiten in de wijk te sponsoren.

Wijkgesprekken

Sinds 2013 organiseert de gemeente de zogenoemde 'wijkgesprekken'. Uit deze wijkgesprekken zijn voor iedere wijk in Arnhem Wijkactieplannen opgesteld. De komende jaren wordt gestreefd naar realisatie van de punten genoemd in het Wijkactieplan.

Ook voor de periode 2016-2018 is er een wijkactieplan opgesteld. Deze volgt binnenkort op de site.

Gemeentelijke wijkaanpak per 2017

De gemeente Arnhem heeft gekozen voor het principe van wijksturing. Dit houdt onder meer in dat de gemeente veel nauwer gaat samenwerken met inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en buurtorganisaties. De gemeente heeft dit programma gepresenteerd onder de titel 'Van Wijken Weten'. De koers voor dit programma wordt vastgelegd in de zogenaamde 'Koersnota'. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, klik dan hier.

Vergaderingen

De wijkraad vergadert iedere tweede dinsdag van de maand vanaf 20.15 uur in de recreatiezaal van Craneveer aan de Viottastraat. Geïnteresseerde wijkbewoners zijn altijd welkom bij deze vergaderingen. Graag wel even van tevoren een mailtje wijkraad@craneveer.nl of telefoontje naar de voorzitter of secretaris.