Recreatieve vereniging Craneveer dankt een ieder die haar steentje - in welke vorm dan ook - bijdraagt van harte.

Lid worden

Zonder financiële steun van wijkbewoners is een levendige vereniging niet mogelijk. Het gezinslidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar, alleenstaanden betalen € 5,-. Met dit bedrag financieren wij o.a. het wijkblad en organiseren wij activiteiten (voor kinderen) in de wijk.

Maak de bijdrage over op rekeningnummer NL64 RABO 0381 6020 44 t.n.v. Recreatieve Vereniging Craneveer te Arnhem o.v.v. lidmaatschap Craneveer en je naam- en adresgegevens.