Onder de noemer Wijkvereniging huizen vooralsnog de ‘Recreatieve vereniging’ en de ‘Wijkraad’ met beiden een eigen bestuur. Naar verwachting zullen deze in de toekomst nauwer samen gaan werken onder één bestuur met specifieke aandachtsgebieden ondergebracht in diverse commissies

Lid worden

Zonder financiële steun van wijkbewoners is een levendige wijkvereniging niet mogelijk. Het gezinslidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar, alleenstaanden betalen € 5,-. Met dit bedrag financieren wij o.a. het wijkblad en organiseren wij activiteiten (voor kinderen) in de wijk.

Maak de bijdrage over op rekeningnummer NL64 RABO 0381 6020 44 t.n.v. Recreatieve Vereniging Craneveer te Arnhem o.v.v. lidmaatschap Craneveer en je naam- en adresgegevens.