Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

Data kopij

Seizoen 2022

Nummer Aanleveren kopij bij redactie@craneveer.nl  Op de mat bij buurtbewoners
1 13 september 2021 3 oktober 2021
2 29 november 2021 19 december 2021
3 17 januari 2022 6 februari 2022
4 21 maart 2022 10 april 2022
5 9 mei 2022 29 mei 2022
6 29 juni 2022 17 juli 2022