Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

Data kopij

Seizoen 2021

Nummer Aanleveren kopij bij redactie@craneveer.nl  Op de mat bij buurtbewoners
3 4 januari 2021 24 januari 2021
4 8 maart 2021 28 maart 2021
5 3 mei 2021 23 mei 2021
6 28 jun 2021 28 juli 2021