Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

Data kopij

Seizoen 2019-2020

Nummer Aanleveren kopij bij redactie@craneveer.nl  Op de mat bij buurtbewoners
1 26 augustus 2019 14 september 2019
2 14 oktober 2019 2 november 2019
3 2 december 2019 21 december 2019
4 20 januari 2020 8 februari 2020
5 9 maart 2020 28 maart 2020
6 4 mei 2020 23 mei 2020
7 15 juni 2020 4 juli 2020