Hier vind je de praktische zaken terug. Informatie over sportmogelijkheden in de buurt en het Openbaar Vervoer. Waar vind ik een bepaalde basisschool? Wanneer moet mijn afval aan de weg staan? 

Scholen

Sinds 1 augustus 2017 bestaat de Zyp. De twee scholen die aan weerszijden van het plein staan, zijn samengegaan met een verfrissende eigen kijk op onderwijs.

Met nieuw elan zijn wij de school aan het vormgeven. Partnerschap met de ouders is voor ons belangrijk. Daarbij leren we van elkaar. Ook hebben kinderen invloed op hun leerproces. Dat laatste zien we onder andere terug in de kinderraad. En onze school is nooit af. Wij zoeken samen met de ouders en de kinderen naar nieuwe wegen om onze ambitie te verwezenlijken: een school van en voor iedereen met oog voor elkaar en de wereld om ons heen.

Wat we willen

Als je je veilig en prettig voelt op school, leer je beter. Dat is een belangrijk kenmerk van de sfeer op de Zyp. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich kan ontwikkelen en respect heeft voor een ander.

De maatschappij verandert doorlopend en wij willen kinderen daar goed op voorbereiden. Dat houdt voor ons in dat kinderen hun creativiteit kunnen blijven ontwikkelen. Nieuwsgierigheid willen we blijven prikkelen zodat onze leerlingen verder kijken dan hun neus lang is en flexibel kunnen reageren op die veranderende maatschappij.En daar sturen we elk op ons eigen wijze op: school, kind en ouder.

Hoe we dat doen

Met elkaar bouwen we aan de toekomst. We gebruiken daarvoor de beste methodes en de laatste inzichten en technieken. ICT niet als doel op zich maar als middel om jezelf te ontwikkelen. Samen dagen we kinderen uit het beste uit zichzelf te halen met respect voor hun omgeving.

Een kritische blik en een creatieve kijk scheppen dat beeld en geven het vorm.

Woorden die daar bij passen zijn: kwaliteit, veiligheid, uitdaging, passie, creativiteit en ontdekken.

MAAR VOORAL : EIGENWIJS OP ONZE EIGEN WIJS