Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

Redactie

 Astrid de Winther  voorzitter  redactie@craneveer.nl
 Chantal Feber  advertenties  advertenties@craneveer.nl
 Herma Zuidema  bezorging  bezorging@craneveer.nl
 Ed Buiskool  vormgeving  
 Lieke Camerik  algemeen  
 Jesse Reith  algemeen  

 

Aanleveren van persberichten, ideeën voor onderwerpen of zelf schrijven? Neem contact op met de redactie van de Craneveer.