Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

 

Redactie

 Astrid de Winther

 Voorzitter Redactie wijkblad

 redactie@craneveer.nl

 Chantal Feber

 Advertenties

 advertenties@craneveer.nl

 Herma Zuidema

 Coördinatie bezorging

 bezorging@craneveer.nl

 Nico Heimans

 Vormgeving

 

 Anje Haveman

 Redactielid

 

 Marcella Kerner  Redactielid

 

Aanleveren van persberichten, ideeën voor onderwerpen of zelf schrijven? Neem contact op met de redactie van de Craneveer.