Het mooi verzorgde wijkblad ‘Craneveer’ verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 1700 stuks en wordt gratis huis aan huis bezorgd in de wijk Alteveer  - ’t Cranevelt.  Het wijkblad bevat achtergrondinformatie over actuele ontwikkelingen in onze wijk, vaste rubrieken zoals ‘groene wijk’, informatie vanuit de gemeente en reportages van activiteiten.

Redactie

Astrid de Winther voorzitter redactie@craneveer.nl
Chantal Feber advertenties advertenties@craneveer.nl
Herma Zuidema bezorging bezorging@craneveer.nl
Coen Pausma lay-out  
Anne Melse website/lay-out  
Henk Wagenaar algemeen  
Lieke Camerik algemeen  

 

Aanleveren van persberichten, ideeën voor onderwerpen of zelf schrijven? Neem contact op met de redactie van de Craneveer.