Mocht de inhoud van deze website aanleiding geven tot vragen, wil je iets opmerken of een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op! Om op de hoogte te blijven van nieuws via mail, kun je je opgeven via Nieuwsflits.

Colofon

Deze wijkwebsite voor Alteveer en ‘t Cranevelt is er om te informeren en te activeren, de binding tussen bewoners te bevorderen en de leefbaarheid te vergroten.

Redactie

De redactie zorgt dat de website van content/inhoud voorzien wordt. Deels doet de redactie dit zelf, deels stelt het andere wijkbewoners daartoe in de gelegenheid. Het beheer van de website wordt gedaan op vrijwillige basis door wijkbewoners. Het is mogelijk dat de toegestuurde informatie om die reden niet onmiddellijk op de website verschijnt. 

Opdrachtgever

De Recreatieve vereniging Craneveer is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de wijkwebsite. De websiteredactie is operationeel verantwoordelijk en gemandateerd eindverantwoordelijk voor de wijkwebsite.

Meedoen

De wijkwebsite is een site van, voor en door bewoners. Wil je een bijdrage leveren? Graag! Mail dan naar website@craneveer.nl

Redactie

Huibert Kortenraij, Ineke Langelaar en Gracia Bosman

Ontwerp

Coen Pausma

Advies en technische realisatie 

Miix

Financiële ondersteuning

Recreatieve vereniging Craneveer