Hier vind je de praktische zaken terug. Informatie over sportmogelijkheden in de buurt en het Openbaar Vervoer. Waar vind ik een bepaalde basisschool? Wanneer moet mijn afval aan de weg staan?   

Afval

Ophaaldagen

De ophaaldagen van het afval bij ons in de wijk zijn te vinden in de digitale afvalwijzer van de gemeente Arnhem.

Plastic afval

Ook in onze wijk wordt plastic afval apart ingezameld. Speciale plastic zakken zijn kosteloos verkrijgbaar aan de kassa bij de COOP of via http://www.zakkenbestellen.nl                

Afvalpas

Alle huishoudens in Arnhem hebben in juni van dit jaar een nieuwe afvalpas gekregen. Ruim 65.000 afvalpassen zijn verstrekt. Ook zijn 700 ondergrondse containers uitgerust met een toegangscontrole. Een fikse operatie die bij inwoners de nodige vragen heeft opgeroepen en op sommige plekken tot onze spijt tot (zwerf)afval rond de ondergrondse containers heeft geleid. Reden voor ons om nog eens toe te lichten waarom we gekozen hebben voor een nieuwe afvalpas.

Waarom hebben we een nieuwe afvalpas?

Het afvalpassensysteem in gemeente Arnhem was verouderd en niet geschikt voor het nieuwe toegangscontrolesysteem van de ondergrondse containers. Met de nieuwe afvalpas kunnen we registreren hoe vaak de ondergrondse containers worden gebruikt. Op basis van die informatie zorgen wij ervoor dat de containers op tijd worden geleegd en op deze manier wordt het afval efficiënter ingezameld. Het systeem toont ook aan waar extra containers nodig zijn. Door het controlesysteem met de afvalpas wordt ook voorkomen dat inwoners van andere gemeenten gebruik kunnen maken van de Arnhemse containers. Vaak moeten zij in hun eigen gemeente betalen voor het storten van restafval. In Arnhem worden voor het openen/storten van restafval in de ondergrondse containers géén extra kosten in rekening gebracht.

Ook het toegangssysteem bij de afvalbrengstations is aangepast. Daarom hebben alle huishoudens in Arnhem een nieuwe pas gekregen, dus ook de huishoudens die minicontainers voor hun restafval hebben.

Doet uw afvalpas het niet of bent u de pas kwijt?

U kunt de afvalpas op 2 manieren aanvragen: persoonlijk of digitaal.

Persoonlijk: wilt u de afvalpas persoonlijk aanvragen dan kan dat bij de balie op het stadhuis. U moet dan € 10,00 betalen. Vervolgens krijgt u een aanvraagformulier mee. Deze moet u invullen en sturen naar SITA (geen postzegel nodig). SITA stuurt de pas naar uw huisadres. U krijgt dus niet direct een nieuwe pas mee. Denk er aan dat u voor een persoonlijke aanvraag op het stadhuis een afspraak moet maken, door drukte kan het langer duren voordat u de aanvraag kan doen. Heeft u de pas op korte termijn nodig dan is de digitale aanvraag sneller.

Digitaal: wilt u de afvalpas digitaal aanvragen dan kan dat via www.afvalbalie.nl. Beantwoord alle vragen en betaal € 10,00. U krijgt de pas thuis gestuurd door SITA. De oude pas wordt geblokkeerd.

Op onze internetpagina www.arnhem.nl/afvalpas vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de afvalpas en het gebruik ervan. Als u geen nieuwe afvalpas heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de servicelijn van SITA, tel: 026 – 4460 490.

Grofvuil

Grofvuil kunt u 6 x per jaar gratis bij het afvalbrengstation afleveren tot een maximum van 1 kuub per keer. Ook grof snoei- en tuinafval en afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u gratis bij het afvalbrengstation afleveren.

Wilt u grofvuil aan huis laten ophalen dan maakt u hiervoor een afspraak via www.afvalbalie.nl. Voor het aan huis op laten halen van grofvuil worden kosten in rekening gebracht; € 35,00. Het bedrag moet u vooraf betalen. Huishoudens die in bezit zijn van een Gelrepas mogen 2 keer per jaar het grofvuil gratis aan huis laten ophalen. Het is dus goedkoper als u het grofvuil zelf aanbiedt bij het afvalbrengstation. We hebben ook nog eens een leuke actie voor u in petto. Als u de komende periode uw afval naar het afvalbrengstation brengt krijgt u van ons een leuke attentie. De actie loopt tot eind oktober!

Bladkorven

Helaas worden er geen bladkorven meer geplaatst in de oktobermaand. Door bezuiniging, maar vooral door verkeerd gebruik van de bladkorven is besloten om geen bladkorven meer te plaatsen. Er wordt vaak te veel ander materiaal in de korven gedumpt, waardoor partijen blad worden afgekeurd. Blad vervuild met afval kan niet worden gecomposteerd en moet verbrand worden. Dat kost veel geld. 

Heeft u grof tuin- en snoeiafval? Lever deze dan gratis in bij de afvalbrengstations of laat het gratis aan huis ophalen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via www.afvalbalie.nl of bel de SITA servicelijn, tel. (026) 4 460 490. Het tuin- en snoeiafval wordt dan binnen vier werkdagen opgehaald.

Boetes voor verkeerd aangeboden afval

Voor het verkeerd aanbieden van afval kon u altijd al een boete krijgen. Maar voortaan wordt ook een deel van de opruimkosten in rekening gebracht. De vervuiler gaat dus meer betalen. De gemeente wil de stad schoon en veilig houden. Het verkeerd aanbieden van afval zorgt voor vervuiling van de openbare ruimte. Het zet anderen aan om hetzelfde te doen. En het trekt ongedierte aan. Dat is nadelig voor de volksgezondheid. Het moet daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd. Wat is verkeerd aanbieden? Verkeerd aanbieden van afval is bijvoorbeeld: • Vuilniszakken op straat zetten terwijl hetin een minicontainer (kliko) moet; • Afval op de verkeerde dag of verkeerde tijd op straat zetten; • Afval naast een ondergrondse container zetten. Maar er zijn nog meer regels. Wilt u weten welk afval u waar en wanneer mag aanbieden. Kijk voor meer informatie in het afval ABC op www.arnhem.nl/afval. Wie controleert? De toezichthouders van de gemeente Arnhem voeren regelmatig controles uit. Om te zien wie de overtreder is mogen zij zakken en dozen openmaken en er bewijsmateriaal uithalen. Op heterdaad betrapt Iemand die op heterdaad wordt betrapt, krijgt een boete. Dat is niet anders dan voorheen. De geldboete bedraagt per 1 januari 2016 100 euro. Dat bedrag wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. De boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) valt binnen enkele weken op de mat. Kosten opruimen Bij een ‘heterdaad’ vraagt de toezichthouder de dader om het afval direct op te ruimen. Als hij of zij het afval niet wil opruimen of als de dader niet op heterdaad betrapt wordt, dan laat de toezichthouder het opruimen. Voor het opruimen van het afval brengt de gemeente 140 euro bij de dader in rekening. Omgekeerd Inzamelen In de wijken en buurten: Geitenkamp, Klarendal, Spijkerkwartier, Schuytgraaf Noord, Statenkwartier en Velperweg Noord is op 1 januari Omgekeerd Inzamelen ingevoerd. Hier geldt een overgangstermijn. In deze wijken houden de toezichthouders het voorlopig bij waarschuwen, tenzij er sprake is van zeer ernstige overtredingen.