Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Vergoeding voor aardgasvrij maken woningen

Vergoeding voor aardgasvrij maken woningen
Arnhemse particuliere huizenbezitters die voorop willen lopen bij het afsluiten van hun woning van het gas verdienen een steuntje in de rug. Daarom heeft de gemeente Arnhem een financiële regeling uitgewerkt om deze pioniers te ondersteunen. Het gaat om een bijdrage van maximaal 600 euro per huishouden. In totaal is er voor deze regeling 33.000 euro beschikbaar. Particuliere woningeigenaren die nu al zelf hun woning aardgasvrij maken ontvangen een rekening van de netbeheerder voor het daadwerkelijk afsluiten van de aardgaskraan. Dat gaat gemiddeld genomen om een paar honderd euro per gas aansluiting. Om deze pioniers aan te moedigen heeft de gemeente Arnhem besloten een aanzienlijk deel van deze afsluit kosten te vergoeden. In ruil daarvoor vraagt de gemeente deze pioniers om mede - ambassadeur te zijn voor gasloos wonen. Bijvoorbeeld door af en toe hun woning open te stellen voor Arnhemmers die vragen hebben over gasloos wonen.

Hoogte vergoeding
De vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt varieert. Bewoners van een flatwoning ontvang en maximaal 300 euro en bewoners van een laagbouwwoning maximaal 600 euro. Dat heeft te maken met het verschil in kosten die de netbeheerder rekent voor het afsluiten van een flat (gestapelde woning) of een laagbouwwoning. Aanvragen voor deze financiële tegemoetkoming kunnen vanaf 1 november 2019 worden ingediend via de website arnhemaan.nl. De tegemoetkoming in de kosten geldt met terugwerkende kracht voor afsluitingen vanaf 1 januari 2019. De regeling geldt tot 1 januari 2022 of tot het moment dat het budget op is.