Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Craneveer 2023

Uitnodiging voor de ALV van Craneveer:

Dinsdag 24 oktober 2023, vanaf 20.00 uur.

Recreatieve Vereniging Craneveer nodigt al haar leden (ereleden, wijkleden, buitenleden en begunstigers) uit voor de Algemene-Leden-Vergadering (ALV) die wordt gehouden op  dinsdag 24  oktober 2023 in de recreatiezaal van Craneveer, Viottastraat 12.

De inloop is vanaf 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur.

Tijdens die vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar, september 2022 tot eind augustus 2023. Ook zullen plannen voor het lopende jaar worden besproken.

Op de agenda staan de volgende punten:

 • Welkom, opening
 • Notulen van de ALV oktober 2022
 • Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2022 - 2023
 • Financieel verslag seizoen 2022 - 2023.
 • Vaststellen begroting seizoen 2023-2024
 • Verslag kascommissie
 • Decharge verlening bestuur voor het gevoerde beleid
 • Benoemen nieuwe kascommissie
 • Vaststellen contributies seizoen 2023-2024
 • Verslag vertrouwenscontactpersonen
 • Bestuursverkiezing
 • Nieuwe activiteiten seizoen 2023-2024
 • Wensen en mededelingen uit de groepen
 • Rondvraag en sluiting
 • Napraten bij een drankje over het 50-jarig jubileum.

 

Zowel Louis Bosman als Marjan van Roon hebben aangegeven het bestuur te willen verlaten. Louis gaat ook de wijk verlaten. Marjan wil graag een opvolger inwerken. Weet je een nieuwe kandidaat, mail naar bestuur@craneveer.nl

De vergaderstukken worden een week voor aanvang van de vergadering gestuurd aan alle groepsvertegenwoordigers en liggen dan ook ter inzage in de recreatiezaal van Craneveer. De stukken worden dan ook op verzoek aan individuele leden/begunstigers gemaild.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid. Aanmelden mag, maar is niet verplicht,  bestuur@craneveer.nl of telefonisch naar secretariaat  en zien u graag op dinsdag 24 oktober.

 

Namens het bestuur,
Marjan van Roon
Secretaris Craneveer.