Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Wijkraadvergadering

Datum: 
dinsdag 8 september 2015 20:15 tot 22:15

Elke 2e dinsdag van de maand. De vergadering is openbaar en dus zijn alle wijkbewoners van harte uitgenodigd.

Agenda vergadering WAC dinsdag 8 september 2015

Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

Aanvang 20.15 uur

1. Opening, vaststelling agenda

2. Kennismaking directeur Nederlands Openluchtmuseum

3. Notulen vorige vergadering

4. Mededelingen/in- en uitgaande post - uitnodiging ‘decentraal wijkenoverleg’ - actiepakket 30-km

5. Voorbereiding wijkgesprek/ eerste reacties n.a.v. flyer

6. Lopende zaken - Altegroen Voortgang activiteiten i.r.t. wijkgelden Groenstrook Peter van Anrooylaan, t.h.v. Emmausschool - Buurtkracht - Rijnstate Trap oversteek P. Kluizeweg – ziekenhuis - Verkeer Opvolging openstaande items vorige werkgroep - Beethovenplein Terugkoppeling gesprek gemeente

7. Informatiekanalen, rondvraag en sluiting

 

Datum volgende vergadering (2e dinsdag van de maand) 13 oktober: wijkgesprek