Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Wijkraadvergadering

Datum: 
dinsdag 9 februari 2016 20:15 tot 22:00

Elke 2e dinsdag van de maand. 

Agenda vergadering WAC dinsdag 9 februari 2016

Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

Aanvang 20.15 uur

1. Opening, vaststelling agenda

2. Notulen vorige vergadering

3. Mededelingen/in- en uitgaande post

4. Lopende zaken - Wijkactieplan - Altegroen - Buurtkracht - Rijnstate - Verkeer - Beethovenplein

5. Informatiekanalen, rondvraag en sluiting

 

Datum volgende vergadering (2e dinsdag van de maand) 8 maart