Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Wijkraadvergadering

Datum: 
dinsdag 8 maart 2016 20:15 tot 22:00

Agenda  vergadering  WAC  dinsdag 8 maart 2016

Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

Aanvang 20.15 uur

Opening, vaststelling agenda

Notulen vorige vergadering

Mededelingen/in- en uitgaande post

1 locatiekaart Hazegrietje omgekeerd afval inzamelen

2 definitief ontwerp groot onderhoud Hazegrietje

3 interview Landschapsontwikkelingsplan Landgoed Schaarsbergen

4 bezwaar m.b.t. kapvergunning Cattepoelseweg

Lopende zaken

- Wijkactieplan à verbinden mensen met initiatieven

- Altegroen

- Buurtkracht à eindrapportage en evaluatie

- Rijnstate

- Verkeer

- Beethovenplein                

Informatiekanalen, rondvraag en sluiting

Datum volgende vergadering (2e dinsdag van de maand)

12 april