Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Wijkraadvergadering

Datum: 
dinsdag 13 december 2016 20:15 tot 22:00

Agenda  vergadering  WAC  dinsdag 13 december 2016

 

Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

 

Aanvang 20.15 uur

 

Opening, vaststelling agenda

 

Slim op Weg

 

Notulen vorige vergadering

 

Mededelingen/in- en uitgaande post

 

Lopende zaken

- Wijkactieplan

- Altegroen

- Duurzaam

- Rijnstate

- Verkeer

  

Informatiekanalen, rondvraag en sluiting

 

 

Datum volgende vergadering (2e dinsdag van de maand)

10 januari