Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

ALV Craneveer

Datum: 
dinsdag 21 februari 2017 20:15 tot 22:00

Inloop vanaf 20.15 uur, start vergadering om 20.30 uur in de recreatiezaal van Craneveer aan de Viottastraat.

Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen:
1. Welkom en opening
2. Notulen van de ALV van 2015 en 2016 (ter vaststelling)
3. Huishoudelijk reglement (besluitvormend)
4. Samenwerking en overleg met andere groepen in de wijk
5. Visiedocument van de vereniging (ter informatie)
6. Rondvraag en wvttk
7. Sluiting

Wilt u ook komen en/of de stukken ontvangen, stuur dan een berichtje aan bestuur@craneveer.nl of bel even met de secretaris (Marjan van Roon) 026-3510051.
De groepsvertegenwoordigers krijgen de stukken per mail toegestuurd.

We hopen op een goede opkomst en een constructieve vergadering.