Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Broodfonds 1e informele bijeenkomst

Datum: 
maandag 6 maart 2017 20:30 tot 22:00

Een oproep aan zzp-ers en andere ondernemende buren in de wijk: al ruim 15 mensen hebben zich gemeld met interesse om mee te doen met een Alteveer-Cranevelt broodfonds. We komen, is de ervaring, gemakkelijk tot de 25 (minimale omvang), dus we gaan stappen zetten. 

Een eerste, informele ontmoeting, doen we op maandag 6 maart in de Mozartstraat 15. We zullen een rondje kennismaken, én vragen inventariseren over het Broodfonds. Later in maart, of april, zullen we dan een bijeenkomst organiseren met de Broodfondsmakers, zodat we snel tot oprichting kunnen komen. 

Op 6 maart is een broodfondsdeelnemer uit de wijk aanwezig om alvast wat vragen te beantwoorden. 

Weten wat een broodfonds is? Alternatief voor, of aanvullend op een AOV: Zie: www.broodfonds.nl 

We zijn vrij om, naast de primaire doelstelling van het broodfonds, ook een bijkomend doel te kiezen: sociaal, zakelijk, of wat dan ook. Dan kunnen we ook op andere manieren wat voor elkaar betekenen! Ideeën en suggesties welkom op de 6e maart! 

Geef het door aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn. 

Stuur een e-mailtje aan d.berg@berg-imc.nl als je van plan bent te komen (of als je geïnteresseerd bent, maar niet kunt komen).