Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Agenda wijkraad 14 novemer 2017

Datum: 
dinsdag 14 november 2017 20:15 tot 22:15

Agenda  vergadering  WAC  dinsdag  14 november 2017
 
Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)
 
Aanvang 20.15 uur
 
1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen/in- en uitgaande post
3. Van Wijken Weten a. Evaluatie Van Wijken Weten / werking Wijkteam Leefomgeving met Tiny Wouters
4. Uitwerking Slim op Weg: gemeenschappelijk vervoer a. Vervolg van 10-10-2017
5. Convenant Rijnstate
6. Overige korte punten a. (co-)financiering “Boom Marjan” b. Terugkoppeling kennismakingsgesprek Wijkagent c. Terugkoppeling woningschouw met Portaal d. Gebouw SPA
7. Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst
8. Rondvraag en sluiting