Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Algemene Ledenvergadering Craneveer

Datum: 
woensdag 28 februari 2018
20:15 tot 22:30

Algemene Ledenvergadering Craneveer

Agenda  vergadering  WAC  dinsdag  13 februari 2018
Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

Aanvang 20.15 uur

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen/in- en uitgaande post
3. Nieuws vanuit Wijkteam Leefomgeving
4. Verkeersbeheerplan
5. Speerpunten 1e kwartaal 2018
a. Eenzaamheid/ Sociaal weefsel van de wijk
   • Enquête
b. Nieuw convenant Rijnstate
   • Update
6. W.v.t.t.k.
7. Notulen vorige vergadering (9 januari 2018, reeds verzonden)
8. Inventarisatie punten voor Craneveer
9. Rondvraag en sluiting