Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Algemene Leden Vergadering (ALV) Craneveer, in de recreatiezaal van Craneveer, Viottastraat 10

Datum: 
donderdag 25 oktober 2018 20:00

Craneveer nodigt alle actieve-leden en begunstigers uit van de Algemene LedenVergadering (ALV) die wordt gehouden op  donderdag 25 oktober  2018 in de recreatiezaal van Craneveer, Viottastraat 10

De inloop is vanaf 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur. Tijdens die vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het fgelopen jaar, september 2017 – september 2018. Ook zullen verdere plannen voor het lopende jaar worden besproken. Op de agenda staan de volgende punten:

1. Welkom, opening

2. Notulen van de ALV van 28 februari 2018

3. Jaarverslag 2017-2018

4. Financieel verslag 2017-2018

5. Begroting 2018-2019

6. Verslag kascommissie

7. Decharge verlening bestuur voor het gevoerde beleid

8. De nieuwe privacywet, de AVG en hoe de vereniging dit toepast

9. Bestuursverkiezing, de penningmeester stelt zijn functie beschikbaar

10. Verslag van de jubileumactiviteiten

11. Wensen en mededelingen uit de groepen

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Nieuwe bestuursleden, zeker een penningmeester, blijven welkom. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij bestuur@craneveer.nl .

De vergaderstukken worden een week voor aanvang van de vergadering gestuurd aan alle groepsvertegenwoordigers en liggen dan ook ter inzage in recreatiezaal van Craneveer. De stukken worden op verzoek aan individuele leden toegestuurd.

Wij kijken uit naar een goede opkomst en zien u graag op 28 oktober a.s.

Namens het bestuur,
Marjan van Roon
Secretaris Craneveer.