Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Tussentijdse digitale ALV van Craneveer

Datum: 
woensdag 12 januari 2022 20:00

Uitnodiging tussentijdse digitale ALV van Craneveer

woensdag 12 januari 2022, 20.00 uur.

Recreatieve Vereniging Craneveer nodigt al haar leden (ereleden, wijkleden, buitenleden en begunstigers) uit voor een – tussentijdse - Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt gehouden op woensdag 12 januari 2022. De vergadering zal digitaal plaatsvinden.

  1. Welkom, opening.
  2. Bestuursverkiezing
    a. Verkiesbaar: Ineke Langelaar
    b. Aftredend en niet herkiesbaar: Jorgo Trautig
    c. Aftredend en niet herkiesbaar: Inez van de Kerkhof
  3. Rondvraag en sluiting

Het is heel fijn dat Ineke ons wil komen versterken. Daarnaast is er nog iemand die haar interesse kenbaar heeft gemaakt en de komende bestuursvergaderingen gaat bijwonen, maar nieuwe bestuursleden zijn – ook vanwege gewenste roulatie - nog steeds van harte welkom. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij bestuur@craneveer.nl Er zijn voor deze vergadering geen vergaderstukken. Ineke zal zich tijdens de vergadering voorstellen aan de leden. Voor de vergadering ontvangt u een vergaderlink waarmee u digitaal kunt deelnemen.
Wij kijken uit naar uw aanmelding, via bestuur@craneveer.nl of telefonisch naar het secretariaat (026 – 351 00 51).