Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Kaartleesloop (oriëntatieloop) in park Zijpendaal/Sonsbeek start Recreatiezaal CV

Datum: 
zondag 28 januari 2024 10:30 tot 11:30

De oriënteringsvereniging Argus organiseert op zondag 28 januari 2024 een oriëntatieloop in het Park Zijpendaal (en dit keer ook in Sonsbeek) en maakt daarbij gebruik van de accommodatie van Craneveer. Alle leden van de recreatieve vereniging zijn uitgenodigd hieraan mee te doen.
Wat is oriënteringslopen?
Oriënteringslopen is een kaartleesoefening waarbij men een route (op een kaart afgedrukt, zie onderstaand voorbeeld van de Gulden Bodem) moet aflopen en alle controlepunten in de juiste volgorde moet aandoen. Voor de ”echte” oriënteringsloper is het een wedstrijdsport waarbij degene die het snelst (hardlopend) terug is en alle posten heeft gestempeld, in de juiste volgorde, de
winnaar is. Goed kaart lezen en geen fouten maken zijn bijna belangrijker dan hard lopen. Je mag zelf de route naar de post toe bepalen. Als recreant mag je uiteraard ook gewoon wandelen. De afstanden voor 28 januari zijn 3 km makkelijk (beginners/kinderen), 3,5 km moeilijk, 4,5 km moeilijk, 5,5 km gemiddeld en 7 km moeilijk.
Deze afstanden zijn hemelsbreed gemeten. In de praktijk loop je dus altijd meer. De 3 km is het meeste geschikt voor jongere kinderen en de 5,5 km voor de overige bewoners. Voor de allerkleinsten is er ook een lintjesloop van 1,2 km. De toegestane hulpmiddelen zijn de kaart die je bij de start krijgt en een kompas. Omdat het een samenwerking met de recreatieve vereniging is, zijn de kosten voor een kaart 2 euro en de huur van een SI chip (voor de tijdwaarneming). + evt. kompas 1 euro. Je kunt met meer personen op 1 kaart lopen, je kunt ook met z’n tweeën lopen met allebei een kaart, zodat ieder kan kaartlezen. Ons advies is met niet meer dan 2 personen te lopen.

Het startpunt is de recreatiezaal Craneveer, Viottastraat.
Er kan gestart worden tussen 10.30 en ca. 11.30 uur.
Het secretariaat is open vanaf 9.30 uur. In verband met het drukken van de kaarten graag aanmelden uiterlijk 21 januari onder vermelding van naam en de te lopen route.
Inschrijven en informatie bij Dirk Zwikker d.zwikker@hccnet.nl