Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Disclaimer

Rechten

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Craneveer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Craneveer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Craneveer stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten. Craneveer geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie.

Content

Geplaatste content op deze website is altijd wijk gerelateerd. De webbeheerder/redactie kan artikelen zonder opgaaf van redenen weigeren. (Nieuws)artikelen, foto’s en filmpjes kunnen door iedereen worden ingestuurd en worden geplaatst door de webbeheerder, mits de technische kwaliteit voldoende is, de inhoud niet beledigend is en geen reclame bevat. 

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website (alle elektronische gegevens vallend binnen de domeinnaam craneveer.nl) berust bij Craneveer. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Craneveer informatie van deze website (teksten, afbeeldingen, filmpjes en html-codes daaronder begrepen) via elektronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

Foto’s

Tijdens activiteiten in de wijk worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt, weliswaar in lage resolutie, geplaatst op deze website. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De redactie gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht iemand desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk van de website worden verwijderd.